top of page

יוצרים דוקו

סילבוס הקורס 

הנחייה: יוסי לוי ומיכל ממן. 

 

מס׳ המפגשים: 10

אורך כל מפגש: שעתיים

 

פירוט המפגשים

 

מפגש 1 : 23.6.2020 – יום שלישי  19:00-21:00

היכרות עם הקבוצה, חשיפה לעולם ההפקה הדוקומנטרית והכרות עם הסגנונות השונים שיש לעולם הדוקו להציע. העלאת נושאים ורצונות לתיעוד בתחום הקהילה. פיתוח הנושאים על בסיס המבנה של תסריט דוקומנטרי. בחירת ״הגיבור״ ״הדילמה שלו״ והדרך אותה הוא עובר לאורך הסרט. יוצאים מהמפגש עם משימות לתחקיר ראשוני. 

לימוד מקצועי - סוגי תאורה וכיווני אור בהפקת ראיון, למידת סוגי המיקרופונים ואיך לעבוד איתם. 

 

מפגש 2 – 30.6.2020 - יום שלישי 19:00-21:00

דיון פרטני לגבי כל אחד מהתחקירים שבוצעו, הסקת מסקנות כיצד ליצור את הסרט מבחינת תוכן, סגנון ועל מה ״ללכת״, שמירת קשר עם המרואיינים הפוטנציאלים. 

לימוד מקצועי - תנועות מצלמה והמשמעויות השונות שבהן. 

מפגש 3 – 7.7.2020 – יום שלישי 19:00-21:00

תוכן - מפגש הפקה ראשוני, כיצד מפיקים, חלוקת תפקידים, הכנה ראשונית לצילומים

במידת הצורך המשתתפים יפגשו עם המרואיינים הפוטנציאלים .

לימוד מקצועי: עריכה - מבנה טכני (מחשב, העברת וגיבוי חומר), סוגי עריכה שונים ומה מטרתם. הצגת דוגמאות. סגירת תפקידים, מיקומים, תיאום עם הגורמים השונים בניית לוח זמנים ברור ובחירת הציוד הנדרש.

השימוש בעריכה כ- שפה קולנועית לסרט שנרצה ליצור. בחירת מוזיקה והכרות עם המגבלות של זכויות יוצרים. בחירת צבעים נכונים לסיפור שלנו, פילטרים ואפקטים המשרתים את המטרה. 

מפגש 4 – 14.7.2020 – יום שלישי 19:00-21:00

מפגש הפקה - צילומים בלוקיישן הנבחר

מפגש 5 – 21.7.2020 – יום שלישי 19:00-21:00

מפגש הפקה - צילומים בלוקיישן הנבחר

מפגש 6 – 28.7.2020 – יום שלישי 19:00-21:00

מפגש הפקה - צילומים בלוקיישן הנבחר

 

מפגש 7 - 4.8.2020 – יום שלישי 19:00-21:00

3 מפגשי עריכה בהם נלמד סידור ראשוני של החומר המצולם לקראת עריכה,

ברירת החומרים לפי טיבם וחשיבותם, הכנת גרסאות (ראפקאטים) תוך התקדמות מגרסה אחת לבאה לקראת הסרט הסופי.

מפגש 8 - 11.8.2020 – יום שלישי 19:00-21:00

עריכת הסרטון - עבודה בזוגות

 

מפגש 8 - 18.8.2020 – יום שלישי 19:00-21:00

עריכת הסרטון - סיום עריכה וסגירת הפרוייקט

מפגש 10 - 25.8.2020 – יום שלישי 19:00-21:00

הקרנת בכורה חגיגית של כל הסרטים

Camera
bottom of page