יוצרים דוקו

סילבוס הקורס 

הנחייה: יוסי לוי ומיכל ממן. 

 

מס׳ המפגשים: 14

אורך כל מפגש: שעתיים

 

פירוט המפגשים

 

מפגש 1 : 3.3.2020 – יום שלישי  19:00-21:00

היכרות עם הקבוצה, חשיפה לעולם ההפקה הדוקומנטרית והכרות עם הסגנונות השונים שיש לעולם הדוקו להציע. העלאת נושאים ורצונות לתיעוד בתחום הקהילה. 

לימוד מקצועי - סוגי תאורה וכיווני אור בהפקת ראיון, למידת סוגי המיקרופונים ואיך לעבוד איתם. 

מפגש 2 – 11.3.2020 – יום רביעי 19:00-21:00

בחירת ארבע נושאים מתוך כלל הנושאים שהועלו במפגש הקודם, חלוקת המשתתפים  לארבע קבוצות ופיתוח הנושאים על בסיס המבנה של תסריט דוקומנטרי. בחירת ״הגיבור״ ״הדילמה שלו״ והדרך אותה הוא עובר לאורך הסרט. 

לימוד הכנת תחקיר ומשימות למפגש הבא.

לימוד מקצועי - מבוא לצילום מקצועי - הכנת המצלמה לצילום, שימוש נכון בכרטיסי זיכרון. הכרות עם הפורמטים השונים בצילום ווידאו. איך לכוון WB ו-ISO. 

 

מפגש 3 – 18.3.2020 - יום רביעי 19:00-21:00

דיון פרטני לגבי כל אחד מארבעת התחקירים שבוצעו, הסקת מסקנות כיצד ליצור את הסרט מבחינת תוכן, סגנון ועל מה ״ללכת״, שמירת קשר עם המרואיינים הפוטנציאלים.

לימוד מקצועי - תנועות מצלמה והמשמעויות השונות שבהן. 

מפגש 4 – 31.3.2020 – יום ג 19:00-21:00

תוכן - מפגש הפקה ראשוני, כיצד מפיקים, חלוקת תפקידים, הכנה ראשונית לצילומים

במידת הצורך המשתתפים יפגשו עם המרואיינים הפוטנציאלים .

לימוד מקצועי: עריכה - מבנה טכני (מחשב, העברת וגיבוי חומר), סוגי עריכה שונים ומה מטרתם. הצגת דוגמאות. 

השימוש בעריכה כ- שפה קולנועית לסרט שנרצה ליצור. בחירת מוזיקה והכרות עם המגבלות של זכויות יוצרים. בחירת צבעים נכונים לסיפור שלנו, פילטרים ואפקטים המשרתים את המטרה. 

מפגש 5 – 1.4.2020 – יום רביעי 19:00-21:00

מפגש הפקה לקראת צילומים, סגירת תפקידים, מיקומים, תיאום עם הגורמים השונים בניית לוח זמנים ברור ובחירת הציוד הנדרש.

 

מפגש 6 עד 9 - זמני המפגשים יקבעו בהתאם לאילוצי ההפקה. 

צילום הסרטים - לימוד מקצועי תוך כדי עבודה בשטח. 

מפגש 10 עד 13 - זמני המפגשים יקבעו בהתאם למשתתפים העורכים. 

4 מפגשי עריכה בהם נלמד סידור ראשוני של החומר המצולם לקראת עריכה,

ברירת החומרים לפי טיבם וחשיבותם, הכנת גרסאות (ראפקאטים) תוך התקדמות מגרסה אחת לבאה לקראת הסרט הסופי.

 

מפגש 14 - צפיה משותפת של כל המשתתפים בסרטים, חוות דעת של המשתתפים, לפני ערב הקרנת הבכורה - סגירות הסרטים ושינויים אחרונים בעקבות ההערות. 

לקראת סוף מאי

הקרנת בכורה חגיגית של כל הסרטים